Riječki karneval

15. siječnja 2014.

Lunapark Čarli ide na karneval na Deltu

„Krepat, me ne molat!“ – moto je koji najbolje sažima sve što Riječki karneval predstavlja. Unatoč svojoj dugoj povijesti, veseli, inatljivi, neobuzdani, ali i kritični duh […]